PCS Security

Společnost PCS spol. s r.o. a její servisní oddělení dělí svou činnost na několik oblastí a ty vykonává na základě odpovídajících certifikátů, smluv a pověření.

Základním kamenem je poprodejní podpora námi distribuovaných systémů, servisní činnost a provádění servisních a profilaxních prohlídek a servisních zákroků týkajících se bezpečnostních a komunikačních systémů.

Kontaktní informace:

Máte problém se zařízením? Nepracuje podle Vašich představ nebo úplně přestalo fungovat?

V takovýchto případech se s klidem obraťte na naše servisní oddělení:

E-mail:   security@pcs.cz 

Nebo kontaktuje přímo některého z našich zaměstnanců.

Pokusímse se s Vámi telefonicky identifikovat druh závady a způsob jejího vyřešení. Vadné zařízení dopravte do servisního střediska PCS, pokud nebude dohodnuto jinak.

Používáte zastaralý prohlížeč
Internet Explorer

Webové stránky nemusí fungovat správně!

Stáhněte si prosím aktuální prohlížeč
Microsoft Edge nebo Google Chrome